Zrinska gora-LU ”Veteran Hrvatska Banovina jedno je od onih lovišta za koje me veže niz uspomena kroz prilično dugo vremensko razdoblje,tako da su povremeni pozivi za lov u ovoj banijskoj ljepotici dobrodošli.

Otvorenje skupnih lovova na crnu divljač i predatore je uvijek jedna od tih prilika i ukoliko mi vrijeme dozvoli, rado se odazivam.

Put prema vrhu Zrinske gore na kojem se nalazi i najveći i sada potpuno uređen lovački dom, nije ništa novo, sve je gori. Asfalta na zadnjoj trećini puta gotovo i da nema što je jasna posljedica ubrzane ekspolatacije drvne mase na ovom području, koje uz manje promjene inteziteta traju već dobrih četvrt stoljeća.

Uvijek ugodni prijelaz iz nizinske magle u sunčani brdovit kraj najavljuje lijep lovački dan.

Na prilazu lovačkom domu odmah primjećujem nekoliko novosti . Velebna nadstrešnica koja konačno zadovoljava potrebe ovog mnogobrojnog društva i dugo očekivana struja, koju otkriva nova trafo stanica uz samu kuću.

Neke uobičajene tekovine civilizavcije uzimamo zdravo za gotovo, struja je jedna od njih, ali ovdje je to bio dugo planirani i konačno relaizirani, s pravom ću reći, poduhvat.

Dočekuje me predsjednik udruge general Drago Matanović , dragi prijatelj čije pozive ne odbijam. Nekoliko uobičajenih rečenica i saznajem da je udruga trenutno broji 110 članova, uz niz novina koje su više maetrijalnog karaktera.

Poznatih starhi lica nema puno, možda desetak, ali je to možda i dobro. Puno mladih lovaca kakvih treba za ovo zahtjeno i veliko lovište koje pokriva 13.000 hektara.

Srdačni pozdrav sa dugovječnim lovnik Ivicom Cekovićem, upis za lov, doručak i slijedi postrojavanje. Lovaca je taman da se kvalitetno pokriju planirani dijelovi lovišta, nešto preko 60.

Nakon pozdravne riječi Drage Matanovića, lov preuzimaju Ivica i Domagoj Ceković, otac i sin, lovnici udruge, uigrani tim koji ovo uspješno rad već niz godina.

Lov u LU ”Veteran” Hrvatska banovina je pomalo specifičan, prigoni uvijek traju dosta dugo a zbog brdovite konfiguracije terena teško je do završetka imati potpunu sliku što se stvarno događa. Sve skupa traje 2-2,5 sata i slijedi onaj teži i ovdje kompliciraniji dio izvlačenja odstreljene divljači. Lov je lijepo potvrđen, na kraju se na štreki našlo desetak odstreljenih divljih svinja svih spolova i dobnih skupina, tako da se od planiranog drugog prigona odustalo.

I opet otac i sin, lovnici Ivica i Domagoj Ceković vode završni dio lova, počast divljači uz krštenje mladih lovaca kojima je ovo bio uspješan prvi lov.

Dan se nastavlja ispod nove nadstrešnica koja sa lakoćom prihvaća ovaj broj lovaca i izmjenjuju se pladnjevi sa janjetinom i odojkom. Sve u svemu kompletan lovački dan uz predivno vrijeme koje nas je ova puta stvarno poslužilo.

Boris Savić