Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja oko pojedinih udruga, lovišta ili smještaja, te imate želju ili potrebu vidjeti svoje lovište na ovom portalu, prezentirati udrugu, smještaj ili sadržaj zanimljiv lovcima, općenito bilo kakvu ideju vezano uz ovu tematiku koja ”nama znači život” , javite se na

info@crohunting.eu

ili na

+385 91 3000 616

Svi materijali, tekstovi i fotografije su privatno intelektualno vlasništvo, te se ne smiju preuzimati, objavljivati ili na bilo koji način koristiti bez dozvole autora.

Dobra kob!

Boris Savić

Izdavač:

FORMA MEDIA

Agencija za promidžbu, reklamu i propagandu

44000 Sisak, Zibelska 15