Novska-Početak sezone skupnih lovova, nekako je zadnjih godina uvijek započinjao lovovima na divlje svinje. Ove godine polako se mijenja slika lovačkih običaja i želja. Mahom se za početak sezone organiziraju poljski lovovi na sitnu divljač i štetočine.

Lovačka udruga ”Jelen ” Novska također nije bila iznimka.

Poziv na otvorenje sezone u Zapadnu Slavoniju stiže upravo iz najveće tamošnje udruge, ”Jelen” Novska , koju od ove godine vodi novi predsjednik Franjo Rukavina, koji je na toj funkciji zamijenio dugogodišnjeg predsjednika i kolegu Miroslava Vidakovića.

Inače, ”Jelen” Novska gospodari najvećim lovištem u ovom kraju , točnije, dva lovišta, Muratovica površine skoro 5000 hektara i Novsko brdo koje sa svojih 9000 hektara pokriva sjeverni dio lovišta, iznad Novske te južne obronke Papuka, praktički do granice sa Požeško-slavonskom županijom.

Pročitaj više