Novska-Početak sezone skupnih lovova, nekako je zadnjih godina uvijek započinjao lovovima na divlje svinje. Ove godine polako se mijenja slika lovačkih običaja i želja. Mahom se za početak sezone organiziraju poljski lovovi na sitnu divljač i štetočine.

Lovačka udruga ”Jelen ” Novska također nije bila iznimka.

Poziv na otvorenje sezone u Zapadnu Slavoniju stiže upravo iz najveće tamošnje udruge, ”Jelen” Novska , koju od ove godine vodi novi predsjednik Franjo Rukavina, koji je na toj funkciji zamijenio dugogodišnjeg predsjednika i kolegu Miroslava Vidakovića.

Inače, ”Jelen” Novska gospodari najvećim lovištem u ovom kraju , točnije, dva lovišta, Muratovica površine skoro 5000 hektara i Novsko brdo koje sa svojih 9000 hektara pokriva sjeverni dio lovišta, iznad Novske te južne obronke Papuka, praktički do granice sa Požeško-slavonskom županijom.

Svako od ova dva lovišta vodi zasebna grupa lovaca, a tako su podjeljene i lovničke i lovočuvarske dužnosti.

Za današnji lov odabran je predio sela Kozarice, gdje se nalazi i nova, netom uređena lovačka kuća , vlasništvo udruge, sa svim pratećim sadržajima i objektima za društvo koje trenutno broji preko 130 članova.

Jutarnji pozdrav od strane predsjednika udruge Franje Rukavine, okupljenim lovcima, podjela u tri grupe, nužne napomene od strane Mije Ungara, lovnika grupe Novsko brdo i lov počinje.

Krećemo na dogovorene lokacije, a ja sam u grupi koju vodi lovnik. Na moje iznenađenje ovaj put bez puške, naoružan fotoaparatom. Lov se polako pretvara u ugodnu šetnju i razgovor o fotografiji sa lovnikom, dok sa svih strana odjekuju pucnji, obećavajući i kvalitetan ishod lova. Blago brdska konfiguracija terena, zaista i garanitira različitost divljači, tako da smo u jednom dužem prolazu vidjeli gotovo svu divljač koja tu obitava.

Kozarice su inače interesantan kraj. Izuzetno napaćen kraj tijekom Domovinskog rata, bio je 80-tih godina prošlog stoljeća i jednog od značajnihjih naftnih polja u Hrvatskoj, ćemu svjedoći i mnoštvo ugaslih naftnih crpki te napušteno naftno postrojenje INE .

Kao što je bilo i očekivano, rezultat lova je bio uspješan što se vidjelo iz primjerene ”štreke”,.

Na kraju lova podijeljena su i priznanja Hrvatskog lovačkog saveza zaslužnim lovcima, uz ponovljeni poziv na otvorenje, ovaj put na divlje svinje.

Boris Savić