Popovača, Doljna Jelenska-Da se suradnja između lokalne zajednice, političara, domicilnog stanovništva i lovačke udruge može ostvariti na opće zadovoljstvo te zajedničku korist i probitak, pokazao je nedavno održan susret žitelja nekoliko naselja, predstavnika političkog života županije, grada i općine te lovaca LD ”Fazan” Topolje.

Susret koji je bio radnog a nakon toga i svečanog karaktera održan je u lovačkoj kući u Doljnoj Jelenskoj, a pored tridesetak domaćina , lovaca ”Fazan” Topolje, susretu i druženju odazvalo se 180 stanovnika iz tri sela koje se nalaze u centru lovišta Stružec, Potok i Doljnja Jelenska.

Naime, cilj ovog susreta bio je i javno predstavljanje zajedničkog projekta izgradnje nogometnog i rukometnog igrališta te igrališta za predškolsku djecu,

Pročitaj više