Ciglenica-Sezona skupnih lovova na divlju svinju prigonom je na samom vrhuncu, i službeni poziv za jedan ovakav lov stiže odmah nakon Nove godine iz LU ”Jelen” Ciglenica. O ovoj udruzi, osim nekoliko službenih, opće poznatih podataka, nisam znao gotovo ništa.

Budući da sam lovio u nekoliko susjednih lovišta, imao sam osnovnu predodžbu o kakvom lovištu se radi , a koje se nalazi točno na polovici puta između Popovače i Kutine.

Hladan dan, temperature debelo ispod minus 10 C, počinje snijeg, i lagana vožnja po već bijelim cestama.Prolazimo Popovaču, Voloder,   slijedi skretanje prema Moslavačkoj gori i dolazimo do lovačke kuće.

Dočekao nas je dopredsjednik Udruge Danijel Papa, opravdavajući nedolazak predsjednika Dubravka Smolčića radi bolesti. Okupljamo se u lijepoj lovačkoj kući, prepunoj trofeja, i uz čaj saznajem osnovne podatke ovoj Udruzi osnovanoj 1968. godine. Lovište se prostire na nešto više od 4700 hektara, od čega manji dio , trećina, čine šume, a ostalo oranice, livade i pašnjaci, sve ispresjecano prometnicama, naseljima i vikend-naseljima. Udrugu čini 50-tak lovaca, mahom starijih. Kod spominjanja LGO počinje bitno drukčija priča. Naime Udruga u matičnom fondu ima 20 grla jelenske divljači, 100 grla srneće divljači, 60 grla svinjske divljači, 60 zečjih repova i 120 kljunova fazana, količine i raznovrsnost koju mogu samo željeti i puno veće udruge.

Nakon utvrđivanja broja pristiglih lovaca, lovnik Dragutin Valjalec, je uz kartu lovišta , na kojoj je označeno sve bitno za lovce, prezentirao današnji lov, točnije pojasnio pozicije dočeka i pravce kretanja prigona.

Da sve bude lovački, tajnik Ivica Kajgana, je pred svakog lovca donio šešir sa brojevima stojnih mjesta koje se izvlači, pa ”kako te posluži lovačka sreća”. Na poleđini kartice sa brojem otisnuta kompletna pravila sigurnosti skupnog lova.

Vrijeme je za pokret i po grupama se raspoređujemo po lovištu. Na svim prometnicama se postavljaju oznake ” Lov u tijeku”, i nakon kraće vožnje kroz , vikend naselja, koja se smjenjuju sa šumom, dolazimo do svojim mjesta.

Šume sa dubokim kanalima, i strmim stranama. I odmah se iz daljine čuju psi, prvi pucnji odjekuju nakon desetak minuta, nakon manje od sat vremena kraj mene prolazi prigon, još pola sata i lov završava. Također sam primjetio velik broj srneće divljači, izgleda da dobro gospodarenje i još uvijek mala prisutnost čaglja, doprinosi ovakvom stanju.

Okupljanje štandta, vožnja do lovačke kuće, i za manje od pola sata kompletan ulov je izvučen, i pripremljen za odavanje počasti divljači. Posljednji pozdrav, uručivanje grančice sretnim strijelcima, zajednička fotografija i svi se povlačimo u kuću na ručak. I što reći na kraju, usprkos niza problema, urbanog lovišta, preplitanja sa Moslavačkim vinskim i šetačkim stazama, LU ”Jelen” Ciglenica je primjer dobro vođene lovačke udruge, što se na kraju vidi i po rezultatima lova i vrlo ozbiljnom pristupu vođenja svih aktivnosti udruge.

Boris Savić