Kutina- Prava zimska nedjelja i poziv u lov na sitnu divljač u LU ” Vepar” Kutina .Jutanje okupljanje na vrlo zanimljivom lovnom terenu, praktički u samom predgrađu Kutine, ali da bi se stekla bolja slika o samoj Udruzi, nekoliko podataka o njoj.

Lu ” Vepar” Kutina, osnovana je 1987. godine, raspadom tadašnjeg znatno većeg društva , koje je gospodarilo daleko većom lovnom površinom, nego današnje koja raspolaže sa cca 5800 hektara, vrlo različitog terena, vrlo urbanog terena.

Prema riječima predsjednika udruge Željka Antolovića, udruga koja okuplja 60-tak matičnih članova , a gospodari lovištem III/111 Kutina, funkcionira vrlo dobro, prvenstveno jer gotovo svi članovi lovišta i žive unutar njega.

Da malo pojasnim, radi se o tipičnom ”urbanom” lovištu, koje na sjeveru omeđuju vikend naselja i kleti na južnim obroncima Moslavačke gore, a na jugu autocesta Zagreb- Lipovac, još presječeno po sredini željezničkom prugom i Moslavačkom magistralom, i može se samo zamisliti kako je teško organizirati kvalitetatan i siguran lov.

Za današnji lov predviđen je dio od nekih 600 hektara na krajnjem jugu lovišta, koje se sastoji od livada , dubokih kanala, nešto niskog grmlja, i manjih šumaraka.

Da bi se lakše dočarao izgled ovog dijela lovišta, kratki opis,… površina koju u potpunosti zatvaraju sa istoka Kutinsko Selo , sjevera ulice Kutine i Moslavačka magistrala, na jugu autocesta, zapadu selo Repušnica, i vrla prometna željeznička pruga koja prolazi prvom trećinomdanašnje lovne površine.

Lovce pozdravljaju Željko Antolović, predsjednik udruge i Danko Cerovečki lovnik, kojeg sam i prije imao priliku upoznati kao jednog od istaknutijih vinara moslavačkog kraja.Podjela u dvije grupe, krećem sa pomoćnikom lovnika Deanom Žanićem. I praktički odmah počinje lov, mnoštvo dobrih pasa odmah pronalazi fazansku divljač i odjekuju prvi pucnji.

U razgovoru sa Deanom Žanićem saznajem i iznenađujuću činjenicu da je u lovno-gospodarskoj osnovi udruge zastupljeno gotovo sve, od fazana do jelena , sa izuzetkom jarebice.

I tako se to nastavlja prva dva sata, okupljanje pod jednom od čeka , vatra i lovački gablec.

Već prvi dio lova je pokazao bogatstvo divljači, prvenstveno srneće i fazanske, tako da sam i veći dio lova proveo sa fotoaparatom. Nastavak lova i po završetku okupljanje, i slaganje štreke.

Uspješnost lova potvrdio je lijepi broj fazanske divljači, dva zeca i jedan čagalj.

Posljednja počast divljači , zajednička fotografija i lov koji je puno lakše dočarati fotografijama je završen.

Boris Savić