Kostajnica-LU ”Naretak” Kostajnica održao je zadnju nedjelju u listopadu otvaranje skupnih lovova na fazane.

Po već ustaljenom običaju, predviđen je dio lovišta lovne grupe Majur. Naravno sve je počelo u Majuru, sa okupljanjem , pozdravima dobrodošlice, budući da se dosta lovaca, pogotovu gostju nisu sreli godinu dana. Među okpljenim lovcima prisutni su bili i dobar dio članova upravnog odbora Lovačkog saveza Sisačko-moslavačke županije, dosta gostiju izva granica Sisačko-moslavačke županije.

Na početku lova, sa pozdravima dobrodošlice i obaveznim naputkom o sigurnosti lova, prisutnima se obratio Milko Prpić, predsjednik LU ”Naretak” Hrvatska Kostajnica.

Voditelj lovne grupe Majur, Milan Babić podjelio je prisutne lovce u tri grupe , koje su trebale pokriti gotovo cijeli dio lovišta planiran za današnji lov.

Specifičnost ovog lovišta je u vrlo teškom lovnom terenu, Vrlo visoka trava, trnje i stare oranice pod čičkom , dodatno su otežavali kretanje, a i doprinosli , pogotovo visoka trava, dezorijentiranosti inače dobrih pasa.

Iako, prema riječima Milka Prpića, ove godine nije bilo unosa fazanske divljači , divljači je bilo više nego dovoljno za ugodan i uspješan lov.

Završetak lova, održan je u lovačkoj kući u Kostrićima, malom mjestu iza Majura, čije je stanovništvo u potpunosti pobijeno i zatrpano u zajedničku grobnicu od strane srbo-četničke ruke, uključujući i dvoje djece od 2 i 4 godine. Nažalost , tih trenutaka se zadniih godina prerijetko sjetimo.

No , na samom kraju sela, u lovačkoj kući, kakvih LU ”Naretak” ima u svakoj lovnoj grupi, dana je počast divljači, uz želje na ponovni susret na otvaranju slijedeće sezone.

Boris Savić