Kada jedna lovačka udruga nosi epitet najveće u Hrvatskoj, redovna izborna skupština na kojoj je izabran novi predsjednik Mario Majer, zamjenivši na tom mjestu Rudolfa Roma, a koji je tu dužnost obnašao 12 godina , upravo je onaj trenutak kada treba demistificirati rad udruge i učiniti novi iskorak, ovaj put prema najširoj javnosti. O svemu što o LD ”Fazan” Topolje nismo znali pokušali smo doznati u razgovoru sa starim članom i novim predsjednikom ove velike udruge Mariom Majerom.

Kako je to sve počelo sa LU ” Fazan” Topolje, ono malo što znam je godina formiranja društva 1945. godine, te da tijekom 90-tih počinje pravo širenje udruge?…

Sve je počelo iz lovišta Topolje ,kasnije se pridružilo lovište Žutica,  nakon toga Lipovica te prije nekoliko godina lovište Brezovica. To je dosta turbulentno razdoblje u kojem je puno napravljano. Dosta dokumentacije o povijesti društva postoji, ali je i dosta pravih i točnih informacija nestalo tijekom vremena.

U ovom trenutku LD ”Fazan ” Topolje obuhvaća 1 zajedničko te i 3 državana lovišta, Topolje, Žutica, Lipovica i Brezovica , sveukupno skoro 26000 hektara lovne površine. Što se članova tiče, brojka je trenutno stala na 260 članova , praktički iz cijele Hrvatske i dosta članova iz inozemstva( Austrija , Slovenija, itd). Što se tiče ostalih sadržaja u lovištu raspolažemo se sa više objekta. Ova kuća u kojoj smo sada  pokriva lovišta Lipovica i Brezovica, u Topolju je sklopu doma i streljana na leteće mete, a lovački dom u Žutici dijelimo , što mi je posebno zadovoljstvo, sa dragovoljcima bojne Frankopan, koji su za vrijeme Domovinskog rata bili smješteni upravo u tom objektu, iz kojeg su išli u borbena djelovanja.

U lovačkim krugovima , gdje je sve oko ”Fazana ” Topolje  obavijeno sa velom mistike, priča se da je ”LD Fazan” Topolje najjača lovačka udruga u ovom dijelu Europe. Koliko je to točno?

”Vjerujam da je podatak točan i po površine i broju članova , te po samom bonitetu divljači kojom se gospodari. Udruga nastupa vrlo ambiciozno, iako je osnovni motiv svega ovog druženje, lov i očuvanje prirode. Odstrijel divljači je zadnja stvar. Glavni naglasak je na uzgoju i očuvanju divljači, baš zato da bi se moglo i u budućnosti gospodariti jednako uspješno kao i sada.

U lovištu Žutica obitava i dabar, gdje smo uspješno sudjelovali u projektu ”Dabar u Hrvatskoj” kada je dabar nakon više od stoljeća od nestanka sa ovih područja uspješno ponovo naseljen. Upravo je to dobar primjer sa kakvom brigom se gospodari sa divljači, lovnom i ne lovnom u našoj Udruzi.

Članstvo, uz domicilna naselja je najviše iz Zageba i njegove šire okolice, što je logično budući ste za pola sata u samom lovištu.

Nameće se i pitanje lovnog turizma za što postoje izvrsni preduvjeti?..

 Što se tiče daljnjeg razvoja lovnog turizma postoje određene ambicije, i radi toga je i zakupljeno lovište Brezovica pored Siska, gdje planiramo obavljati glavne aktivnosti vezane uz lovni turizam na crnu divljač. Pernata divljač , prepelica, divlja patka i fazan koji se do sada lovio uglavnom u lovištu Topolje, u zadnje vrijeme sve više se lovi i u Lipovici te Brezovici.

Turistički lovovi su se uglavnom odvijali u Brezovici i po potrebi popunjavali sa Lipovicom i Žuticom. Ubuduće će se težište lovnog turizma usmjeravati prema Brezovici dok za lovce društva i dalje ostaje prvenstveno lovište Žutica.

Danas se lovišta Topolja neprekinuto protežu od prigradskih naselja Zagreba , pa sve do samog Parka prirode “ Lonjsko polje”. To je ogroman teritorij, pa se nameće i pitanje odnosa sa susjedima.

Sa ponosom mogu reći da smo u zadnje vrijeme imamo vrlo korektan odnos sa poljoprivrednicima kojima divljač nesumnjivo radi štetu. Ipak zajedničkim snagama se uspjevaju spriječiti velike štete, a svi sudionici su pokazali razumjevanje za postojeće stanje tako da zajedničkim snagama uspjevamo izbjeći sudske sporove, a nastale probleme rješavamo na obostrani interes. Što se tiče odnosa sa gradovima i općinama na području lovišta,  također ćemo pokušati ostvariti što je bolje odnose jer lovišta su velika i protežu se kroz dvije županije, Zagrebačku i Sisačko-moslavačku, te skinuti stigmu sa lovaca kao nepoželjnih članova društva.

Mene, a vjerujem i širu lovačku javnost zanima koliko ima istine u onim fascinantnim brojka o odstrijelu crne divljači u lovišta Žutica.

”Brojke su naoko velike, ali potpuno u skladu sa lovno gospodarskom osnovom. Evo, primjera radi, ove godine odstrijeljeno 660 grla crne divljači do sada u sva 4 lovišta, što i nije velik broj s obzirom na 26000 hektara. Ako uzmemo u obzir da je ta brojka prošlih godina iznosila 1200-1500 grla , vidljivo je da ove godine i mi osjećamo ono što se već neko vrijeme događa u Posavini, a to je radikalno smanjenje broja crne divljači.

Gospodine Majer, što je Vas ponukalo da pristanete na ovaj razgovor, budući da se nigdje ne može naći gotovo ništa o LD ”Fazan” Topolje” i tako prekinete medijsku tišinu o društvu.

”Moja je vizija je da približim naše društvo i lovstvo ljudima koje se i ne bave lovom, da pokušam i na ovaj način ukazati na potrebu ovakve aktivnosti, očuvanja prirode i životinjskih vrsta, te pravu ulogu lovaca u cijelom procesu lova.

Također treba spomenuti niz primjera ”Priziva savjesti” gdje danas lovci usprkos naredi o pojačanom odstrijelu divljih svinja, jednostavno odbijaju pucati na divlje svinje koje su očito noseće ili već vode mlade. bez obzira što se radi o direktnoj naredbi.

Smatram da kao najveća udruga u Hrvatskoj imamo i najveću obvezu približiti lov svim ljudima naše Hrvatske, pa i onima koji ga ne podržavaju ili opravdavaju i skinuti neopravdane stavove i mišljenja o lovu i lovcima, da se počnemo više opuštati u lovu , međusobno družiti i uživati u svim aspektima ovog lijepog načina provođenja slobodnog vremena koji je za mnoge i filozofija života.

I za kraj molim vas da potvrdite vijest koja je počela kolati po društvenim mrežama , a to je da ”Fazan” Topolje prima određeni broj novih članova.

”Mi smo potpuno otvoreni za nove članove, s tim da se ide samo do određenog broja članova, tako da se ne dovede u pitanje funkcioniranje ostalih članova ili dijelova lovišta, točnije da se ne pređe onaj broj lovaca koji je optimalan da LD ”Fazan” Topolje i dalje ostane ovo što je danas, vodeća lovačka udruga u Hrvatskoj.

Razgovarao: Boris Savić