Lekenik- Tradicionalni lov LS SMŽ na Ivanje, ove godine je održan u organizaciji LU ” Šljuka” Lekenik. Osim dugogodišnje tradicije, tu je još jedan razlog, ……. od ukupno 64 člana udruge, čak njih 25 zove se Ivan…..rekao nam na jutarnjem okupljanju Ivan Rak,predsjednik udruge , koji ju sa tajnikom Dinkom Severom, uspješno vodi od ,sada, već davne 2001. Godine.

Lovačka udruga ”Šljuka ” Lekenik osnovana je još 1947. godine i tada je gospodarila znatno većom lovno gospodarskom površinom, a tadašnji predsjednik je bio Josip Hanževački.

Danas Udruga gospodari sa lovištemIII/12 KALJE, veličine 3500 hektara, tipičnog nizinskog lovišta. Za starije lovce Kalje je oduvijek bilo poznato kao bogato lovište, prvenstveno sa crnom divljači, što i danas potvrđuje činjenica da je po LGO predviđen odstrel 66 divljih svinja. Uz divlju svinju, osnovica lovno-gospodarske osnove je srneća te sitna divljač, te u zadnje vrijeme sveprisutni čagalj.

Planovi udruge su veliki, prije svega izgradanja nove lovačke kuće, što je trenutno u mirovanju, radi izrade novog prostornog plana općine Lekenik.

Veliki problem u gospodarenju lovištem , je nizinska konfiguracija, tako da je samo tijekom ove godine gotovo cijelo lovište poplavljeno ni manje ni više nego 7 puta.

Već pomalo zaboravljeni zvuk pravog lovačkog roga, lovnika Branka Miličića, označio je postrojavanje okupljenih lovaca i dogovor za današnji lov.

Dogovorena su dva kraća pogona, podjeljeni pogonići i štandt, i slijedi odlazak na mjesto lova.

Tijekom kraće vožnje lovištem koje je ispersjecano tvrdim šumskim putevima, vidljivo je bogatstvo lovno gospodarskih objekata, doslovno svakih 100-tinjak metara smjenjivale su se čeke i hranilice za divljač.

Prvi pogon nas je podsjetio zašto se ovo lovište zove Kalje, doslovce cijelom dužinom štandta gazilo se po dubokom žitkom blatu, koje se ovde zadržava cijelu godinu, zadržavajući tako i divljač u samom lovištu. Nažalost , prvi prigon prošao je bez odstrijela, uslijedio je drugi u kojem je divljač pronađena , te je odstrijeljena je divlja svinja, satra krmača preko 200 kg.

Prigodni lov je je tako i lovački završen, iako je dan prije bilo osjetno uspješnije, sa 7 odstreljenih divljih svinja.

Boris Savić