Bratina-Posljednjih godina trendovi lova se polako mijenjaju. Nije to ništa novo, nakon poslijeratne pomame za lovovima na divlje svinje, koje su bar na ovim prostorima iz temelja promijenile pristup lovu(ne nužno nabolje), sada se polako primjećuje povratak ¨korijenima¨a to su lovovi na sitnu divljač, fazane, zečeve, šljuke, prepelice i kada je u tome još i vaš pas, ono gore spomenuto postaje manje zanimljivo.

Nositelji ovakvih lovova, koji su u pravilu bili rezervirani za sjever Hrvatske, su upravo manje udruge sa manjim ili lovištima srednje veličine, za koje je malo tko čuo osim susjeda i lovačkih ¨šmekera¨.

Jedna od takvih udruga je i lovačko društvo Srnjak ¨Bratina, iz malog mjesta pored malo veće Pisarovine, naslonjena na Zagreb, ali ipak u središtu trokuta Zagreb-Sisak-Karlovac. koje odavno pohode i talijanski lovci, ljubitelji upravo ovakvih terena i lovova.

Jednom godišnje ova udruga koja broji 47 članova organizira pozivni lov za goste i prijatelje udruge na sitnu divljač, prvenstveno fazane kojih , kasnije smo se uvjerili, ovdje ima u izobilju.

Inače LD ¨Srnjak¨Bratina osnovana 1958. godine, nešto kasnije nego većina udruga koje su osnovane u prvim poratnim godinama , danas gospodari sa lijepim lovištem I/124-Bratina površine  2600 hektara u kojem ima svega tipičnog za ovaj kraj, bez jelenske divljači. Kako nam je na početku razgovora rekao predsjednik društva Josip Žeravica, ne manjka niti crne divljači, a vrlo često se odstreljuju i kapitalni srnjaci.

Okupljanje pred novouređenom lovačkom kućom, puno vozila, kao da se ide u veliki prigonski lov, ipak pokazuje kakva je danas zainteresiranost za ovakve lovove. Sve ide po redu, pozdrav sa domaćinima,  lovački doručak uz odlične kobasice, a nešto se već vrti i na ražnju. Upis za lov teče vrlo fluidno, i polako se završava uvod u lov. Postrojavanje, pozdravna riječ od strane predsjednika Josipa Žeravice uz pozdrave gostima a posebno predsjednicima prijateljskih lovačkih udruga Tomi Mikoviću i Ivici Puškariću i riječ preuzima današnji lovnik Tomislav Maretić.

Zavidan broj lovaca 55 uz pratnju 15 lovačkih pasa, podjela u tri skupine i polagani odlazak u nedaleke dijelove lovišta gdje će se danas loviti.

Kratka vožnja i lov može početi. Lovište upravo idelano za ovakav lov, velike prostorije suhe trave, koje se izmjenjuju sa rijetkim šumarcima i nešto nepobrane kukuruze, upravo idealno stanište za fazansku divljač. Da je ovdje ima vidjelo se odmah, psi su gotovo trenutno preuzeli posao, a da neće baš biti lako pokazalo je i ponašanje , bar u našoj skupini, pravih divljih fazana koji su naučili koristiti sve prednosti terena u svoju korist, i lete baš kada moraju a i tada vrlo nisko. Krasan ne prenaporan lov, potrajao je gotovo dva sata, uz neprestanu aktivnost pasa u kojem se vidjelo da fazanske divljači ima više nego dovoljno.

Povratak, svi su dobre volje, lov je bio uspješan. Polako slaganje ¨štreke¨ , postrojavanje lovaca za posljednji pozdrav i lov završava. Svi se sele u lijep, uredan i moderan objekt, gulaš je već skinut sa vatre i taman je lijepo poslagana satnica krasnog lovačkog dana u zanimljivoj i gostoljubivoj udruzi.

Boris Savić