Voloder-LU ”Fazan” Voloder posjetio sam dosada nekoliko puta i svaki put su se domaćini pokazali u lijepom svjetlu prilikom organizacije lova na sitnu divljač. Stigao je poziv na grupni lov na divlje svinje, koji sam prihvatio sa znatiželjom, budući da se radi o malom lovištu , sa još manjim brojem lovaca.

Od prošle skupštine broj lovaca je još opao tako da danas LU ”Fazan” Voloder broji 26 članova i to je ukupan broj, rekao nam je prije lova Stjepan Posarić, predsjednik udruge. Mali podsjetnik, udruga gospodari sa 3200 hektara lovišta III/109 Voloder, mahom urbanih predjela. Malo ali bogato lovište koje u lovno gosporadskoj osnovi ima sve, od sitne do jelenske divljači.

Lovačka kuća udruge, mjesto današnjeg okupljanja nalazi se malo više od dva kilometra od centra Volodera. Lijep i moderno osmišljen novi objekt, koji je trenutno u fazi unutrašnjeg uređenja i uz prateće objekte, nalazi se na prekrasnoj dominantnoj lokaciji, tako da se za lijepog vremena vidi i Sisak. Jutarnje okupljanje, upis lovaca obavlja lovnik Davor Vrabec, i nakon dolaska posljednjeg na popisu se nalazi 32 lovca, od kojih su petorica prigon sa psima. 

Pročitaj više